2018 – Plánované vrhy / Planned litters

Bubbles Fleret Moravia
Bubbles Fleret Moravia
Roxburgh's Keep Cool x Kiara z Romanova chovu
Borderoba Fantasy at Fleret
Borderoba Fantasy at Fleret
Quarryway Dill x Borderoba Bussy Bee