* 08. 06. 2016

Baywillow Blue Rollers
Lespoir du Grand Babin
Baywillow Blue Rollers
(Badgerbeck Uncle Fester x Baywillow Pacey Lacey)
Lespoir du Grand Babin
(Byrons Greengrass x Forest's Girl is Flower de Kibefa)

 

Quarry Fleret Moravia
♂ Quarry Fleret Moravia

Q Fleret Moravia
♂ Q Fleret Moravia

Quentin Fleret Moravia
♂ Quentin Fleret Moravia

 

Queen Fleret Moravia
♀ Queen Fleret Moravia