* 22. 09. 2015

Bubbles Fleret Moravia
Borderoba Eve at Fleret
Bubbles Fleret Moravia
(Roxburgh's Keep Cool x Kiara z Romanova chovu)
Borderoba Eve at Fleret
(Asplands In Denim x Anastacia Fleret Moravia)